Доставка – Информация и срокове

Чл. 15.

 1. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен при сключване на Договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на Електронния магазин. Доставка на закупени стоки от онлайн магазина се извършва само на територията на Р. България. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка в срок определен от куриера.
 2. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 3 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на потвърждение на поръчката от страна на Доставчика.
 3. Ако Доставчикът не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или са допуснати технически грешки в публикуваната на сайта информация, той е длъжен да уведоми за това потребителя и ако същият не изяви желание за покупка на други или сходни стоки, да възстанови платените от него суми в срок до 3 работни дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора. Потребителят, от друга страна, е длъжен, при поискване от Доставчика, да предостави документ, доказващ плащането както и банкова сметка, по която да му бъдат преведени съответните суми.
 4. В случаите по ал. 3 Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за невъзможността да достави заявената стока. С цел бързина на комуникацията Доставчикът може да използва и посочения от Потребителя телефон за връзка.

Чл. 16.

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин, се доставят с куриер на фирма ЕКОНТ до адреса, указан при заявката или офис на куриерската фирма.
 2. “Фирма” ООД носи отговорността да предава пратките на куриера в здрав и непокътнат вид.
 3. От момента на взимане на пратката от куриера “Фирма” ООД не носи отговорност за цялостта й до извършване на доставката.
 4. При наличието на повреда, Получателят трябва да попълни протокол пред куриера, за да може да се заведе щета. Подпис под товарителницата означава, че пратката е доставена непокътната и Получателят няма възражения.
 5. Цена за доставката на поръчки се определя от куриера.
 6. Всички разходи по транспорта и куриерските услуги са за сметка на Ползвателя на електронния магазин.
 7. Доставки се извършват само на територията на България;
 8. Поръчки се приемат от Понеделник до Петък от 09:00 до 17:00 часа с изключение на официални празници;
 9. Поръчки направени след 14:00 часа се обработват на следващия работен ден;

Чл. 17.

 1. Доставчикът предава стоките на Потребителя, който се съгласява, че са изпълнени изискванията и наличието на реквизитите по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
 2. Потребителят удостоверява обстоятелствата по ал. 1 с акта на приемане на стоките. Удостоверяването се смята за надлежно изпълнено, ако Потребителят незабавно не уведоми Доставчика за несъответствие между поръчаната от него стока и получената и като не подпише придружаващите стоката документи. В момента на пристигането на доставката клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
 3. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако приемането/ удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по Договора.
 4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
 5. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури/ касов бон са посочени във всяка Поръчка.
 6. Ползвателят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 7. Доставчикът издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която Ползвателят си е купил Стока и/или Услуга, предлагана чрез Електронния магазин. Ползвателят е съгласен да получава фактура/ касов бон единствено по електронен път по e-mail или чрез качването й в Акаунта му.

Чл. 18.

 1. Купувачът трябва да прегледа стоката в течение на времето, което е обикновено необходимо за това в подобни случаи и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 2. Доставчикът осигурява законова гаранция на продуктите си съобразно Закона за защита на потребителите и декларира, че доставяната от него стока съответства на договора за продажба, годна е за употребата, за която е предназначена, няма недостатъци, които да намаляват стойността й и притежава всички свойства и характеристики, които са описани в профила на съответната стока.
 3. Когато Ползвателят желае предоставянето на услуга, непосочена на сайта на Доставчика последният изисква от Ползвателя да направи изрично искане за това на траен носител.

Чл. 19.

Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Ползвателя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика както и при нецелесъобразно използване на доставените продукти.

Shopping Cart

Регистрирайте се и получете отстъпка ;)

X